Uporaba pečata u poslovnoj praksi

Datum: 15.10.2009, Četvrtak
Autor: A. V.

U aktualnoj poslovnoj praksi poduzetnici (trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici, osobe koje obavljaju slobodna zanimanja, trgovci pojedinci) učestalo rabe "pečat". Zapravo, pečat je tehničko pomagalo, čija obveza uporabe (uz potpis) nije predviđena Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o obrtu i mnogim drugim zakonima. No, kod ovjeravanja naloga za plaćanje na obrascima platnog prometa, kod prijave i odjave radnika pri HZZO-u i HZMO-u, kod prijava PDV-a, poreza na dobitak, poreza na dohodak (obrtnika i samostalnih zanimanja), kod dodjele carinskog broja pri CU, te u nekim ostalim slučajevima, još uvijek se zahtjeva uporaba pečata. Kad su u pitanju poslovni dopisi, računi, obavijesti i sl., nije nužno uz potpis otisnuti pečat.
O svemu detaljnije, v. Vidović, A.: Uporaba pečata u poslovnoj praksi, RRiF br. 7/07., str. 150. do 154.

Povratak na vijesti