RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Rad po ugovoru o djelu
- Ministarstvo uprave
Srijeda, 06.07.2016.  

Primopredaja vlasti
- Ministarstvo uprave
Četvrtak, 30.06.2016.  

Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Promjena oblika i veličine izgrađene građevne čestice
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Ponavljanje javne rasprave u postupku izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Način obračuna građevinske (bruto) površine zgrade
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Upravna pristojba u slučaju izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Postojanje mogućnosti priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Mogućnost gradnje bazena
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Tlocrtna površina zgrade
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Primjena prava služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Odredba čl. 161. St. 2. Zakona o prostornom uređenju
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 11.12.2015.  

Zapošljavanje osoba s invaliditetom i obveze lokalne samouprave
- Ministarstvo uprave
Utorak, 08.12.2015.  

Predstavka na rad Ureda državne uprave u postupku davanja izjave iz čl. 173. Zakona o prostornom uređenju
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 12.11.2015.  

Geodetski projekt
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 12.11.2015.  

Utvrđivanje građevne čestice
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 12.11.2015.  

Naknada za prijenos vlasništva zemljišta
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 12.11.2015.  

Pravne posljedice ukidanja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana županije
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 12.11.2015.  

Pročišćeni tekst prostornog plana
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 12.11.2015.  

Koeficijent lokacije
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 15.07.2015.  

Utvrđivanje građevne čestice
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 10.06.2015.  

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 28.05.2015.  

Sadržaj odluke o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 27.05.2015.  

Reklamni pano
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 25.05.2015.  

Lokacijska i građevinska dozvola
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Subota, 09.05.2015.  

Izgradnja bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 16.04.2015.  

Obavljanje gospodarske djelatnosti s vozilima registriranim u drugim državama
- Ministarstvo unutarnjih poslova
Srijeda, 25.03.2015.  

Građevinska dozvola
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 09.03.2015.  

Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 09.03.2015.  

Postavljanje kontejnera
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 15.12.2014.  

Gradnja kućice na drvetu
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 10.10.2014.  

Donošenje urbanističkog plana uređenja kao uvjet za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 07.07.2014.  

Produženje važenja lokacijske dozvole i izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 07.03.2014.  

Stranka u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu protivno planu
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utorak, 25.10.2011.  

Mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utorak, 25.10.2011.  

Obavljanje djelatnosti, energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada u obrtu
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Utorak, 22.03.2011.  

Primjena Zakona o upravnim pristojbama
- Porezna uprava
Četvrtak, 24.02.2011.  

Utvrđivanja činjenice da se kat čest. nalazi unutar ili izvan građevinskog područja
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 26.01.2011.  

Obnavljanje djelatnosti energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada u obrtu
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ponedjeljak, 03.01.2011.  

e-recepti – Ispravak naputka za postupanje
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Ponedjeljak, 27.12.2010.  

e-recepti – Naputak za postupanje
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Petak, 17.12.2010.  

Informatizacija sustava primarne zdravstvene zaštite
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Utorak, 14.12.2010.  

Rješenja o odobrenju rada u privatnoj praksi na temelju koncesije
- Ministarstvo zdravstva
Ponedjeljak, 29.11.2010.  

Gradnja na zemljišnim česticama manjim od minimalne veličine građevne čestice propisane važećim GUP-om
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utorak, 23.11.2010.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)