Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

      Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18.).

      Ova Uredba stupa na snagu 4. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise