RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Reinvestiranje dobitka za 2015.

Ponedjeljak, 09.11.2015.

Najnovijim mišljenjem Ministarstvo financija ublažava postupke priznavanja reinvestiranje kad je u pitanju ulaganje u zemljište.

Prema mišljenju Ministarstva financija (Klasa 410-10/15-01/2750; Ur.broj: 513-07-21-01/15-01 od 14.10.20015.)  u svrhu reinvestiranja dobitka može se koristiti i investicija u zemljište. Riječ je o porezno priznatom rashodu poslovanja, neovisno o tome što zemljište ne podliježe amortizaciji prema čl. 12., st. 4. Zakona, odnosno neovisno o činjenici kada se utvrđuju porezno priznati rashodi temeljem nabave tog zemljišta.

               Međutim, investiranje u zemljište za neke buduće aktivnosti ne može biti temeljem za utvrđivanje porezne olakšice. Iznimno, investicija u zemljište koje još nije u uporabi, može biti temelj za utvrđivanje porezne olakšice za reinvestirani dobitak ako je zemljište sastavni dio određene investicije te je poduzetnik  na tom zemljištu započeo investiranje koje još nije dovršeno Primjerice,  u tijeku je investiranje u zemljište koje će se koristi za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda ili je poduzetnik nabavio zemljište i započeo izgradnju poslovnog objekata te investiciju prati paralelno s ulaganjem u građevinu.

               Poduzetnik koji koristi poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja ne može temeljem investicija u istu dugotrajnu imovinu koristiti  i poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak.

Za potrebe korištenja porezne olakšice temeljem reinvestiranog dobitka prema čl. 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Nar., nov. br. 95/05. – 157/14.). poduzetnik je obvezan u 2015. investirati u dugotrajnu materijalnu ili nematerijalnu imovinu koja se početno vrednuje prema računovodstvenim standardima, evidentirana je u poslovnim knjigama,  staviti u uporabu do kraja poreznog razdoblja (ili do dana podnošenja porezne prijave ako je riječ o investiciji u tijeku) a rashodi po osnovi korištenja te imovine utvrđuju kao porezno priznati rashodi u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit. Za potrebe korištenja porezne olakšice za reinvestirani dobitak dugotrajna  imovina treba biti kupljenja po tržišnim uvjetima od treće strane koja uključuje i povezanog poduzetnika. Ona ne može biti stečena vlastitim izradom ili izgradnjom u „vlastitoj režiji“ poduzetnika.


Đ.J.Ostale vijesti:

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)