Odluka o računovodstvenim politikama trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Odluka o računovodstvenim politikama trgovačkog društva
Stranica:
27.
Autor/i:
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U RRiF-u br. 4/07. objavljen je članak o određenjima koja proizlaze iz MSFI-a glede definiranja računovodstvenih politika trgovačkih društava, a kao nastavak obrade te (za računovodstvo svakog društva) teme u ovom članku donosimo kratki primjer mogućeg sadržaja Odluke o računovodstvenim politikama trgovačkog društva. Članak se temelji na revidiranim Međunarodnim računovodstvenim standardima (odnosno MSFI-ma). U Odluci su dane brojene alternative te društva pri donošenju svojih odluka moraju razmotriti mogućnosti koje standardi pružaju.
Hashtags:
#Računovodstvo