Računovodstvo zadruga u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Računovodstvo zadruga u poljoprivredi
Stranica:
49.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Sažetak:
U članku se obrađuje poslovanje zadruga osnovanih u poljoprivredi. Računovodstvena evidencija poslovnih događaja temeljni je problem u odnosima zadruge i zadrugara. U tom su smislu prikazani tipični poslovni događaji u zadružnom poslovanju kada ona obavlja poslove u svoje ime i za svoj račun, u ime i za račun zadrugara te drugi. Posebno je prikazan problem proizvodnje koju organizira zadruga, a obavljaju zadrugari (kooperacija). Prikazano je usporedno knjiženje u knjigovodstvu zadruge i zadrugara. Zaključak je da se računovodstvo zadruge može ustrojiti na način sličan onome na koji bi bilo ustrojeno računovodstvo trgovačkog društva koje se bavi tom djelatnošću, poštujući posebnosti članskih ulaganja, podjele dobitka i drugih posebnosti.
  1. Uvod
  2. Poslovanje zadruga u poljoprivredi
  3. Ustroj računovodstva zadruge u poljoprivredi
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo