Rokovi čuvanja poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Rokovi čuvanja poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvješća
Stranica:
57.
Autor/i:
Silvija BABIĆ, arhivist
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Računovođe i poduzetnici susreću se s problemom određivanja dopuštenog trenutka za uništenje poslovne i računovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga, financijskih izvješća. S obzirom na to da je poslovna dokumentacija često i knjigovodstvena isprava, računovođe postaju čuvari poslovne dokumentacije. Tako se pred njih stavlja problem usklađenja obveznih rokova čuvanja dokumentacije (dalje: poslovna dokumentacija). Odgovor na pitanje koji je krajnji rok čuvanja poslovne dokumentacije nije jednoznačan. On ne ovisi samo o računovodstvenom sustavu koji pravne osobe koriste pri evidentiranju poslovnih događaja, već i o nizu posebnih propisa kojima se na njima svojstven način uređuje rok čuvanja poslovne dokumentacije. Pri određivanju pravovaljanog roka čuvanja svakako treba upozoriti na propise kojima se uređuje arhivsko gradivo. Pri određivanju dana do kojeg se mora čuvati poslovna dokumentacija, uključujući i računovodstvenu dokumentaciju, osobito je potrebno obratiti pozornost na točno određivanje dana od kojeg se ona počinje čuvati. Nije teško samo utvrditi rok čuvanja poslovne odnosno knjigovodstvene dokumentacije, nego je i umijeće njezino isključivanje zbog uništenja ako se za različitu dokumentaciju utvrde različiti rokovi njezina čuvanja.
  1. Uvod
  2. Čuvanje prema računovodstvenim propisima
  3. Porezni propisi i čuvanje poslovne dokumentacije
  4. Neki posebni zakoni i propisi
  5. Organizacija i upravljanje dokumentacijom sukladno arhivskim propisima
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo