Primljena odobrenja i predujmovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Primljena odobrenja i predujmovi
Stranica:
71.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Primljena odobrenja
  2. Predujmovi
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna