RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 5/07. objavili smo članak o punomoći prema novom Zakonu o obveznim odnosima. U ovom broju našeg časopisa pišemo o tom institutu, i to s aspekta parničnog postupka.

  1. Općenito o punomoći
  2. Izdavanje punomoći
  3. Opseg punomoći

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)