Polugodišnje obveze trgovačkih društava za izvješćivanje i plaćanje poreza i drugih pristojbi tijekom godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Polugodišnje obveze trgovačkih društava za izvješćivanje i plaćanje poreza i drugih pristojbi tijekom godine
Stranica:
13.
Autor/i:
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Trgovačka društva imaju obvezu dostave statističkih izvješća za svako tromjesečje, uključujući i polugodište. Brokerska društva, investicijski fondovi i društva, javna dionička društva i mirovinska društva imaju obvezu izvješćivati tijekom godine Povjerenstvo za vrijednosne papire. Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 34) preporučuje se izvješćivanje tijekom godine barem polugodišnje. O tome pišemo u posebnom članku u ovom broju časopisa. U članku obrađujemo temeljne informacije o propisanim financijskim izvješćima, kao i o potrebi i mogućnosti sastavljanja izvješća za potrebe upravljanja trgovačkim društvima.
  1. Obvezna financijska izvješća trgovačkih društava
  2. Polugodišnja statistička izvješća
  3. Financijska izvješća poduzetnika za razdoblja tijekom godine prema MRS-ima
  4. Izvješća za potrebe upravljanja i nadzora
  5. Plaćanje propisanih obveza tijekom godine
  6. Financijska i poslovna izvješća prema posebnim propisima
Hashtags:
#Računovodstvo