Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (I. dio)
Stranica:
73.
Autor/i:
Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja pri utvrđivanju vrijednosti imovine sve više zahtijevaju primjenu pravila o fer vrijednosti. Članak se bavi pitanjima definicije fer vrijednosti, revidiranja fer vrijednosti, kriterijima revizije fer vrijednosti te problemima s kojima se revizori mogu susresti u postupku revizije elemenata financijskih izvješća mjerenih i objavljenih po fer vrijednosti. Zbog opsega članak smo podijelili na dva dijela. U ovom (prvom) dijelu objavljujemo definiranje i revidiranje fer vrijednosti jednog dijela imovine, a u drugom članku preostali dio imovine i obveza.
  1. Uvod
  2. Definiranje fer vrijednosti
  3. Revidiranje fer vrijednosti
  4. Kriteriji revizije fer vrijednosti
Hashtags:
#Računovodstvo, #Revizija