Isplata plaće po sudskoj presudi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Isplata plaće po sudskoj presudi
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Plaća je oporezivi primitak bez obzira isplaćuje li se po sudskoj presudi, izvansudskoj nagodbi, nagodbi za vrijeme sudskog postupka ili u ovršnom postupku, je li utužena u neto-svoti ili bruto-svoti. Visina porezne obveze se može jako razlikovati ovisno o pojedinom navedenom slučaju, čak i bez obzira na to što je formula prema kojoj se obračunava porez na dohodak jednaka. Složenost problema najčešće proizlazi iz neispravnog poimanja strukture plaće. Plaća se sastoji od doprinosa za mirovinsko osiguranje, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, čija visina ovisi o visini neoporezivog dijela plaće (osobnog odbitka) te neto-plaće koja ovisi o visini poreza i prireza. Ako je takav sadržaj utužene plaće, i tehnika obračuna je jednostavnija a porezna obveza manja.
  1. Uvodne napomene
  2. Postupak isplate plaće utužene u neto-svoti na temelju sudske presude ili izvansudske nagodbe
  3. Postupanje u slučaju kada je postignuta izvansudska nagodba o isplati plaća u bruto-svoti
  4. Kako treba postupiti kada se plaća utuži u bruto-svoti, isplaćuje po sudskoj presudi ili nagodbi u tijeku sudskog postupka ili je isplaćuje sud u ovršnom postupku
  5. Postupak pri isplati utuženih plaća koje isplaćuje sud u ovršnom postupku
  6. Porezni položaj zateznih kamata na plaće koje se isplaćuju po sudskoj presudi ili izvansudskoj nagodbi
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja