Oporezivanje prihoda i imovine inozemnih obilježja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Oporezivanje prihoda i imovine inozemnih obilježja
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Pravo oporezivanja inozemnih odnosa (Außensteuerrecht) odnosi se na nacionalne posljedice u međudržavnim poreznopravnim odnosima. Stoga se ono promatra kao dio međunarodnog poreznog prava te se, za razliku od nacionalnog poreznog prava, uglavnom bavi sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nacionalnim posljedicama koje takvi međunarodni odnosi izazivaju. Njemački Zakon o oporezivanju prihoda i imovine inozemnih obilježja (Außensteuergesetz, dalje: AStG) nije samostalna porezna vrsta, već seže u brojne druge materijalne i formalne porezne posljedice i kao takav čini osobito zahtjevnu poreznopravnu materiju. Namjera donošenja toga zakona je onemogućiti ili otežati da u slučaju prekograničnih poslovnih odnosa s povezanim osobama tuzemni prihodi budu smanjeni te da istodobno državna blagajna uslijed toga izgubi dio svojih poreznih prihoda. Poučno i za naše prilike, zar ne? No, više o tome u nastavku članka. Načini smanjivanja tuzemnog poreznog tereta
  • Struktura zakona
  • Svota priračunavanja (§ 10. AStG-a)
  • Dobit od otuđenja (§ 11. AStG-a)
  • Odredbe u vezi s obiteljskim zakladama (§ 15. AStG-a)
  • Hashtags:
    #Porezi, #PoreziEU