Revizija u skladu s Europskom direktivom o obveznoj reviziji odvojenih i grupnih financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Revizija u skladu s Europskom direktivom o obveznoj reviziji odvojenih i grupnih financijskih izvješća
Stranica:
68.
Autor/i:
Sažetak:
Sve države članice EU, kao i države kandidati, morat će zahtjeve Direktive (Smjernice) 2006/43/ES Europskoga parlamenta i Savjeta od 17. svibnja 2006. o obveznim revizijama godišnjih i konsolidiranih financijskih izvješća (Smjernica 2006/43/ES) prenijeti u svoje zakonodavstvo. Uređenje javnog nadzora bit će za većinu država sigurno jedna od najvažnijih i najzahtjevnijih zadaća na području uvođenja pravila Smjernice 2006/43/ES. Osim predstavljanja glavnih obilježja smjernice, u ovom članku je također predstavljen i prijedlog mogućega uređenja slovenskog modela javnog nadzora.
  1. Smjernice Europske unije za područje revizije
  2. Razlozi za donošenje smjernice 2006/43/ES i ciljevi koje eu nastoji ostvariti na području revizije
  3. Predstavljanje najvažnijih novosti smjernice 2006/43/ES
  4. Prilagodba organizacije revizijske struke zahtjevima smjernice
Hashtags:
#Revizija