Oblikovanje optimalne strukture izvora sredstava u bankama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Oblikovanje optimalne strukture izvora sredstava u bankama
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Sažetak:
Banke su financijske institucije koje se bave prikupljanjem depozita i pribavljanjem kreditnih i nekreditnih sredstava od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te ulaganjem tako oblikovanog financijskog potencijala u razne oblike plasmana. Obavljajući navedene, ali i druge bankarske poslove, one trebaju ostvarivati dobitak. Pritom se trebaju usmjeriti na sigurne i stabilne izvore, ako je moguće s dužim rokovima vraćanja ili nepovratne, kako bi imale što manje problema s održavanjem likvidnosti. U nastavku članka analizirat ćemo osnovna obilježja izvora sredstava hrvatskih banaka i ukazati na kriterije (načela) o kojima se u bankama treba voditi briga pri utvrđivanju i provođenju politike povećanja izvora sredstava.
  1. Uvod
  2. Osnovna obilježja izvora sredstava hrvatskih banaka
  3. Kriteriji (načela) oblikovanja optimalne strukture izvora sredstava banaka
  4. Neke dvojbe u provođenju politike prikupljanja i pribavljanja sredstava banaka
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog