Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak
Stranica:
107.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Sandra ŠVALJEK
Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Republika Hrvatska kao zemlja pristupnica Europskoj uniji svoje propise mora uskladiti s propisima Unije. To se odnosi i na porezne propise, pa su tako već provedene neke izmjene poreznih zakona potaknute približavanjem Uniji, a očekuje se nastavak usklađivanja, osobito na području neizravnih poreza. Što se tiče izravnih poreza na koje se odnosi tek neznatan dio pravne stečevine Unije, zakoni se pod utjecajem pristupanja Uniji ne bi trebali bitnije mijenjati. No, eventualno skoro uvođenje zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobitak u EU snažno bi se odrazilo i na oporezivanje dobitka u RH. Ovaj članak govori o napretku u definiranju zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobitak u EU.
  1. Uvod
  2. Osnovna ideja ujednačavanja porezne osnovice
  3. Ciljevi uvođenja zajedničke porezne osnovice
  4. Dosadašnji napredak u definiranju harmonizirane osnovice poreza na dobitak
  5. Implikacije uvođenja zajedničke porezne osnovice na oporezivanje dobitka u RH
Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU