RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Krajem godine obvezno je popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obveza, te postojeće knjigovodstvene vrijednosti svesti na popisom utvrđeno stvarno stanje. Godišnji popis imovine i obveza dio je procesa obavljanja predzaključnih radnji i stoga je obvezan. Obavljanje godišnjeg popisa imovine obveza propisana je čl. 13. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) i čl. 55. st. 12. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. – ispr. i 150/02.). Cilj je popisom utvrditi istinito stanje imovine i stvarne obveze koje poduzetnik prikazuje u financijskim izvješćima.

  1. Obveza redovitog godišnjeg popisa imovine i obveza
  2. Pripreme za popis
  3. Popis imovine i obveza po vrstama
  4. Način obavljanja popisa
  5. Izrada i razmatranje elaborata o popisu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)