RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pred računovođama i financijskim menadžerima je naporno razdoblje završnih priprema pred sastavljanje godišnjih financijskih izvješća. U taj posao spada organiziranje i provedba godišnjeg popisa imovine i obveza kako bi se provjerilo što je istinito, je li to knjigovodstveno stanje ili stvarno stanje činjenica koje se popisuju. Na temelju toga se mogu pouzdano obaviti procjene (vrednovanja) radi iskazivanja materijalno-pravnih činjenica u bilanci, odnosno u računu dobitka i gubitka, te se iskazati na datum bilance. Značenje popisa i moguće vrste popisa objašnjavamo u nastavku.

  1. Pristup
  2. Metode popisa
  3. Dopuštaju li propisi kontinuirani popis?
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)