RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
 • Članak:Nove kamate ante portas
 • Stranica:82.
 • Autor/i:Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO

Sažetak:

Početkom godine koja nadolazi, 1. siječnja 2008., počinje se u cijelosti primjenjivati novi Zakon o obveznim odnosima, tj. zajedno s odredbama o visini ugovornih i zateznih kamata čija je primjena odgođena, za razliku od svih ostalih zakonskih odredaba, uključivo i nekih o kamatama, koje se primjenjuju već od 1. siječnja 2006. U članku se prikazuju, razrađuju i tumače nove zakonske odredbe o kamatama, te ukazuje na različite situacije prijelaznoga razdoblja, ali i na moguće kontroverzije u vezi s novim zakonskim rješenjima.

 1. Uvod
 2. Sistematizacija kamata i utjecaj vrste valute
 3. Vremensko važenje i primjena Zakona
 4. Ugovorne kamate
 5. Zatezne kamate
 6. Dopušteni i zabranjeni anatocizam
 7. Metodologija kamatnih izračuna
 8. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)