RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u pokretnom objektu, pod šatorom, na klupama i sl., odnosno koji pružaju jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno u objektima jednostavnih usluga, trebaju uskladiti poslovanje s odredbama novog Pravilnika. To znači da trebaju ishoditi rješenje o minimalnim uvjetima. Obveza usklađivanja s odredbama novog Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" odnosi se i na druge ugostiteljske objekte, a ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta određeni su i rokovi od dvije i pet godina. Za objekte jednostavnih usluga rok je do 16. studenog 2007. Opširnije o navedenim obvezama pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. U kojim se objektima može obavljati ugostiteljska djelatnost
  3. Koji ugostitelji trebaju uskladiti poslovanje do 16. studenog 2007.
  4. Koji ugostiteljski objekti čine skupinu "Objekti jednostavnih usluga"
  5. Prostori na kojima mogu biti "Objekti jednostavnih usluga"

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)