Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci
Stranica:
111.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Prava radnika na prigodni dar mogu ali i ne moraju biti uređena nekim od propisa iz radnog prava. Zakonom o radu (Nar. nov., br. 137/04. - proč. tekst i 68/05.) to pravo nije izričito utvrđeno, ali zato taj Zakon upućuje na to da se sva prava urede drugim propisima iz radnog prava kao što su kolektivni ugovori, pravilnici o radu, ugovori o radu ili jednostavno odlukom poslodavca. Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) određeno je do koje svote se radnicima mogu dati prigodni darovi bez oporezivanja. Budući da su dani darivanja pred nama, podsjećamo poslodavce i na te lijepe trenutke.
  1. Kako je pravo radnika na darove uređeno kolektivnim ugovorima prava
  2. Porezni položaj prigodnog dara
  3. Porezni položaj dara u naravi u vrijednosti do 400,00 kn
  4. Porezni položaj darova djeci
  5. Iskazivanje podataka o prigodnim nagradama na obrascu SPL i TMP
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja