Zaštita potrošača u turističkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Zaštita potrošača u turističkoj djelatnosti
Stranica:
180.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Najčešće kontakte putnici ostvaruju u turističkim agencijama, kojih u Hrvatskoj ima oko 900. Brojni putnici uplaćuju turističke paket-aranžmane, organizaciju izleta ili vrše rezervaciju smještaja i drugih usluga za destinacije u zemlji i inozemstvu tijekom cijele godine. Može se pretpostaviti da svi ti putnici ne će koristiti navedene uplaćene usluge turističke agencije jer će neki odustati od putovanja (zbog vlastite bolesti ili bolesti člana obitelji, zbog poslovnih obveza itd.), ili će im turistička agencija izmijeniti program putovanja, povećati cijenu putovanja, nekome će biti izgubljena prtljaga, ne će biti pružene usluge utvrđene u ugovoru ili ne će biti pružene na kvalitetan način ili će putnik zbog ozljeda morati prekinuti boravak itd. Naravno, sve su to realne životne situacije, koje se mogu dogoditi svakom putniku, a onda se zbog nekog nepredviđenog događaja nezadovoljni putnici obraćaju svim nadležnim, ali i nenadležnim institucijama radi rješavanja tih problema. Razlozi zbog kojih se putnici žale su različiti, a najčešće se žale zbog: nepružanja usluga utvrđenih u ugovoru ili nekvalitetnog pružanja usluga, povrata novca zbog pravodobnog ili nepravodobnog raskida ugovora od strane putnika, povrata novca zbog raskida ugovora od strane turističke agencije kao organizatora putovanja, izmjene programa putovanja, prebukiranja, zamjene ugovorenog smještaja itd. Stoga je i cilj da se putnici upoznaju sa svojim pravima, ali i obvezama, kako bi broj žalbi putnika, a time i nezadovoljstvo putnika bilo što manje, te da se u što većoj mjeri spriječe nepravilnosti između putnika i organizatora putovanja.
  1. Uvod
  2. Pružanje usluga u turizmu
  3. Ugovor o organiziranju putovanja
  4. Obveze putnika
  5. Posebna prava i obveze ugovornih stranaka
  6. Usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja
  7. Ostale turističke usluge i turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
  8. Postupanje putnika koji nije zadovoljan uslugom
Hashtags:
#TržišteIPropisi