Uporaba građevina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Uporaba građevina
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Ivica ROVIS, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 1. listopada 2007. stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07. - dalje: Zakon), kojim su između ostalog nastupile i određene promijene glede uporabe građevina. S obzirom na dosadašnju praksu, razlika je u tome da uporabna dozvola nije jedini dokument kojim bi bila omogućena uporaba građevine te da se rješenje o obavljanju djelatnosti može dobiti i ako građevina nema uporabnu dozvolu. Izmjene koje su nastupile pogoduju velikom broju gospodarstvenika koji obavljaju svoju djelatnost u prostoru za koji nije ishođena uporabna dozvola te koji su se morali uskladiti u određenom roku s odredbama posebnih propisa. Također je navedenim izmjenama smanjen opseg i broj građevina za koje se izdaje uporabna dozvola. U ovom ćemo članku pojasniti pravni status građevina glede njihove uporabe i izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti.
  1. Pregled dosadašnjeg zakonskog uređenja
  2. Prikaz važećeg zakonskog uređenja glede uporabe građevina
  3. Uvjerenje za uporabu - novo rješenje
  4. Uporabna dozvola i tehnički pregled građevina
  5. Rješenje za obavljanje djelatnosti
  6. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi