Usklađenje s međunarodnim zakonima o transparentnosti poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Usklađenje s međunarodnim zakonima o transparentnosti poslovanja
Stranica:
200.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Nevenka CRNEKA ČUDINA
Dr. sc. Dino DOGAN
Sažetak:
Usklađenje (engl. compliance) u poslovnom svijetu je sposobnost pridržavanja određenih pravila i rada u skladu s definiranim smjernicama sa svrhom ispunjenja zakonskih odredaba i ostvarenja kvalitete koja osigurava konkurentnost na tržištu. Poznati sustavi, zakoni i norme koji zahtijevaju "usklađenost", poput Sarbanes-Oxley Acta, Basela II, Solvencya II, Corporate governancea ili ISO norme, podrazumijevaju i traže zajedničke korake kao što je definiranje i eliminiranje rizika, zajamčenost ispunjavanja zakonskih zahtjeva te jamstvo da sustav internih kontrola omogućuje reviziju.
  1. Sarbanes Oxley Act
  2. Metodologija SOX-a
  3. Praktična implementacija akta SOX i njezini stadiji
  4. Zaključak
Hashtags:
#Management