RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupanjem na snagu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07.) uvedena je novost da škole i druge odgojno-obrazovne ustanove mogu organizirati izlet te da su škole i druge odgojno-obrazovne ustanove obvezne prijaviti organizaciju izleta, a udruge organizaciju putovanja (paket-aranžmana i izleta), Državnom inspektoratu. Zbog brojnih upita o navedenome opširnije pišemo u ovom članku.

  1. Organizacija paket-aranžmana i izleta od strane udruga
  2. Organizacija izleta od strane škola i dugih odgojno-obrazovnih ustanova
  3. Kaznene odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)