Odnos eksterne revizije i upravljačkih struktura trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Odnos eksterne revizije i upravljačkih struktura trgovačkog društva
Stranica:
165.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Sažetak:
Mehanizmi koji osiguravaju učinkovitost korporativnog upravljanja su raznovrsni. Osim zakonskog uređenja kao i kontrolnih mehanizama koje koriste sudionici korporativnog upravljanja (dioničari, kreditori, i dr.) u svakodnevnoj praksi sve veće značenje dobiva eksterna revizija. Iako ima još mnogo prostora za njezinu aktivniju ulogu, za eksternu reviziju se može reći da je postala neodvojivi dio dobre prakse korporativnog upravljanja. Upravo zbog njezine sve veće važnosti kao mehanizma u osiguravanju učinkovitosti korporativnog upravljanja, u nastavku se obrađuje odnos eksterne revizije prema upravljačkim strukturama – upravi, nadzornom odnosno upravnom odboru i glavnoj skupštini trgovačkog društva.
  1. Odnos eksterne revizije i uprave
  2. Pogreške i prijevare i položaj revizora
  3. Odnos eksterne revizije i nadzornog/upravnog odbora
  4. Odnos eksterne revizije i glavne skupštine
  5. Zaključak
Hashtags:
#Revizija