Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Na knjigovodstvenim računima evidentira se početno stanje imovine, obveza i kapitala te sve promjene tih stanja nastale tijekom poslovne godine. Početno stanje za novoosnovano trgovačko društvo unosi se u glavnu knjigu i dnevnik glavne knjige na temelju početne bilance, a za društvo koje je već poslovalo na temelju zaključne bilance1 što je sastavni dio konačne bruto-bilance protekle godine. U ovom članku upozoravamo na što treba paziti pri tom prijenosu.
  1. Uvod
  2. Prijenos početnog stanja iz prethodne godine
  3. Novoosnovano trgovačko društvo
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo