Jubilarne nagrade

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Jubilarne nagrade
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada, kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca, što ovisi o odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu i sl. Prema poreznim propisima poslodavac može jubilarnu nagradu (pod određenim uvjetima) svojim radnicima isplatiti neoporezivo. Ako se ne ispune uvjeti prema kojima se spomenuta nagrada može isplatiti neoporezivo, isplaćena svota je dohodak od nesamostalnog rada. Na što poslodavac mora obratiti pozornost pri isplati jubilarne nagrade pročitajte u nastavku članka.
  1. Pravo radnika na jubilarnu nagradu
  2. Podliježe li jubilarna nagrada oporezivanju
  3. Dodjela jubilarne nagrade u naravi
  4. Uračunava li se isplata jubilarne nagrade u nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja