Revizorsko razmatranje problematike vremenske neograničenosti poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Revizorsko razmatranje problematike vremenske neograničenosti poslovanja
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Robert ZENZEROVIĆ
Sažetak:
Sastavljanje financijskih izvješća pretpostavlja primjenjivost temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja. Ta pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja podrazumijeva da će u doglednoj budućnosti poduzetnik nastaviti s poslovanjem, pri čemu nema namjeru ni potrebu likvidirati ili znatno smanjiti razmjer svojih poslova. Također se podrazumijeva da poduzetnik ne će zatražiti zaštitu od vjerovnika sukladno važećim zakonima, odnosno da nad njime ne će biti pokrenut stečajni postupak. Budući da je revizija veza koja stvara povjerenje između stakeholdera kao korisnika izvješća i menadžmenta kao tijela odgovornog za sastavljanje financijskih izvješća, nužno je razmatranje pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja od strane revizora. To je razmatranje također nužno prije izražavanja mišljenja o financijskim izvješćima odnosno utvrđivanja njihove kvalitete. Problematika revizorskog razmatranja pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja razrađena je Međunarodnim revizijskim standardom 570 – Vremenska neograničenost poslovanja. Obveze i odgovornosti revizora i menadžmenta pri razmatranju vremenske neograničenosti poslovanja, revizorske radnje te odgovarajuće izvješćivanje vezano za ovu računovodstvenu pretpostavku iznosimo u nastavku.
  1. Uvod
  2. Računovodstvene pretpostavke (koncepti), načela i standardi
  3. Pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja
  4. Vrednovanje pozicija financijskih izvješća
  5. Odgovornost menadžmenta
  6. Revizorsko razmatranje problematike vremenske neograničenosti poslovanja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Revizija