Novosti u s vezi vođenjem knjige gostiju, popisa gostiju i knjige žalbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Novosti u s vezi vođenjem knjige gostiju, popisa gostiju i knjige žalbi
Stranica:
177.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je stupio na snagu još 28. prosinca 2006., donesene su bitne novosti kojima je promijenjen način i uvjeti obavljanja te djelatnosti. Primjerice, radno vrijeme više ne propisuje lokalna samouprava nego je to pitanje jedinstveno uređeno Zakonom o ugostiteljstvu, više nije potreban voditelj poslovanja, u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj više nije obvezan primjenjivati Posebne uzance te poslovne običaje u ugostiteljstvu, osim zabrane usluživanja, zabranjeno je i konzumiranje alkoholnih pića maloljetnicima a za navedenu kontrolu su osim Državnog inspektorata nadležni i MUP – policijski službenici. Dalje, ugostitelj je obvezan osigurati gosta u svim smještajnim objektima, ugostitelji ni pružatelji usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu više ne trebaju ovjeravati cjenik usluga niti normativ, stranci mogu iznajmljivati sobe, apartmane, kuće za odmor i sl. pod određenim uvjetima. U nizu promjena i pratećih akata donesene su promjene i vezane za vođenje knjige gostiju i popisa gostiju te knjige žalbe. O tome opširnije možete pročitati u ovom članku.
  1. Vođenje knjige gostiju i popisa gostiju
  2. Oblik, sadržaj i način vođenja knjige žalbi
Hashtags:
#Računovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #RačunovodstvoUTurzimu, #TržišteIPropisi, #UslužneDjelatnosti, #UslužneDjelatnosti