RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Računovodstvene informacije su uvjet za obavljanje menadžerskih funkcija, poglavito kada je riječ o planiranju i nadzoru. Informacije olakšavaju odlučivanje o budućem djelovanju trgovačkog društva. Kontroler društva je osoba koja odgovara za oblikovanje menadžerskih računovodstvenih informacija. Računovodstveni proračuni daju ključne informacije koje koristi menadžment pri odlučivanju. Proračuni su čvrsto povezani s menadžerskom funkcijom organiziranja jer proračuni nižih jedinica moraju biti usklađeni s proračunom cijelog društva.U članku autor predočuje značenje troškova i računovodstvenih proračuna u menadžerskom donošenju plana i obavljanju nadzora poslovanja trgovačkog društva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)