RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. POSREDOVANJE ŠKOLE PRI KUPNJI RADNOG MATERIJALA
  2. ZAMJENA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)