Rasprava i zaključci MSFI-a za privatna poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Rasprava i zaključci MSFI-a za privatna poduzeća
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na svojoj redovitoj sjednici održanoj od 16. do 20. lipnja 2008. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je raspravljao o amandmanu na MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, godišnjim poboljšanjima standarda, konceptualnom okviru – elementi: definicija obveze, istraživačkom projektu vađenja ruda i mineralnih bogatstava, mjerenju fer vrijednosti, prezentiranju financijskih izvještaja, instrumentima zaštite od rizika, ratificiranju tumačenja MSFI-a, MSFI-ima za privatna poduzeća, tehničkom planu aktivnosti i vrednovanju financijskih instrumenata na tržištu koje više nije aktivno. U nastavku se detaljnije prikazuje tijek rasprave i zaključci doneseni u vezi sa MSFI za privatna poduzeća (SMEs).
  1. MSFI za privatna poduzeća (donedavno mala i srednje velika poduzeća, ili SMEs)
Hashtags:
#Računovodstvo