RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Planiranje investicijskih projekata obavlja se za budućnost, a budućnost nije deterministička, već stohastička, tako da ova činjenica pred investicijskog projektanata postavlja odgovornu zadaću u planiranju budućnosti investicijskog projekta. Što je budućnost bliža, rizik i neizvjesnost u planiranju su manji, a produživanjem planskog razdoblja u budućnost se povećavaju. Osobit problem pri planiranju je utjecaj inflacije na kretanje cijena u budućnosti, pa se u tom pogledu pribjegava planiranju u stalnim cijenama iz vremena izrade investicijskog projekta. O mogućim utjecajima na novčani tok projekta pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Analiza likvidnosti u razdoblju izvedbe – tekuće cijene bez PDV-a
  3. Analiza likvidnosti u razdoblju izvedbe – stalne cijene s PDV-om
  4. Analiza likvidnosti u razdoblju poslovanja – stalne cijene s pdv-om
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)