Menadžment kvalitete, poslovna izvrsnost i konkurentnost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Menadžment kvalitete, poslovna izvrsnost i konkurentnost
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI-HOLJEVAC
Sažetak:
Menadžment kvalitete (Total Quality Management – TQM) je usko vezan za poslovni rezultat i poslovni uspjeh trgovačkog društva. Kvaliteta i standardi su ključ uspjeha na tržištu. Kupac želi, traži i očekuje sve više, a cilj TQM-a je upravo udovoljiti svim potrebama kupaca, približiti u potpunosti ponudu proizvođača tržišnoj potražnji. Cilj članka je objasniti vezu TQM i poslovne izvrsnosti. Posebno se obrađuju dva indikatora poslovne izvrsnosti – produktivnost rada i konkurentnost, i to kroz perspektivu menadžmenta kvalitete.
  1. Kvaliteta, TQM i poslovna izvrsnost
  2. Produktivnost rada – temelj konkurentnosti
  3. Zaključak
Hashtags:
#Management