Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava u svjetlu izmijenjenoga MRS-a 39

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava u svjetlu izmijenjenoga MRS-a 39
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Svjetska financijska kriza nije mimoišla ni naše tržište kapitala gdje ulagači također gube vrijednosti svojih ulaganja u manjem opsegu nego što je to u slučaju ulagača na velikim svjetskim burzama, ali gubitak je gubitak. U ovom članku obrađujemo evidenciju gubitka na vrijednosnicama u poslovnim knjigama poduzetnika zbog pada tečaja pojedine vrijednosnice ili gubitak u slučaju prodaje vrijednosnice po cijeni nižoj od one po kojoj je kupljena te evidenciju porasta vrijednosnica nakon oporavka tržišta u skladu s HSFI-jem odnosno MSFI-jem. U tom pogledu posebna su zanimljivost promjene MRS-a 39 (Nar. nov., br. 130/08 i druga se tek očekuje) koji računovodstvenim postupcima pokušava odgovoriti na razorne učinke svjetske financijske krize te odgovarajuća promjena Uredbe EU. Očekuje se odgovarajuća reakcija hrvatskoga Odbora za računovodstvene standarde.
  1. Uvod
  2. Ulaganja u dionice i udjele – kao financijska imovina
  3. Knjiženje i iskazivanje dionica i udjela
  4. Ulaganja u pridružena društva – prema metodi udjela
  5. Ulaganja u ovisna društva prema trošku stjecanja
  6. Zaključak – što treba znati
Hashtags:
#Računovodstvo