Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2008.
Stranica:
66.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Zadatak je računovođa da poslovne promjene evidentiraju u glavnoj knjizi temeljem vjerodostojnih isprava, slijedom datuma nastanka. U analitičkim evidencijama pratimo vrste imovine, ročnost obveza i prirodu troškova. Kako se to u računovodstvu obavlja tijekom godine nisu isključene pogreške, moguće izmjene propisa i slično, to je prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja uputno još jednom provjeriti jesu li sve poslovne promjene prikazane prema računovodstvenim standardima i propisima. U ovom članku predočen je posjetnik koji može poslužiti za testiranje već proknjiženih poslovnih događaja, odnosno ispravljanje nepravilnosti.
  1. Kontrolno-analitički postupci na računima razreda 0
  2. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i potraživanja – razred 1
  3. Kontrolno – analitički postupci na računima razreda 2
  4. Provjera stanja i postupaka na računima kratkotrajne imovine - zalihe - razred 3
  5. Podsjetnik za kontrolu troškova prije izrade računa dobitka i gubitka - razred 4
  6. Provjera na računima proizvodnje, zaliha poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe – razred 6
  7. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima rashoda (70-73)
  8. Provjera knjigovodstvenog stanja na računima prihoda (75 - 78)
  9. Provjera na računima kapitala (90 - 96) i izvanbilančnih zapisa (99)
Hashtags:
#Računovodstvo