Godišnji poslovni plan s prikazom ulaganja u novu djelatnost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Godišnji poslovni plan s prikazom ulaganja u novu djelatnost
Stranica:
145.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Marijan CINGULA
Igor PIHIR, dipl. inf.
Kristina BRODAR, dipl. oec.
Sažetak:
Godišnji poslovni plan dio je strategijskog plana koji postoji kao višegodišnji plan poslovnih aktivnosti ili najmanje kao općenita ideja o pravcima razvoja promatranog društva. Model godišnjega poslovnog plana obuhvaća planirane poslovne funkcije koje su bitne za ostvarivanje planiranih poslovnih aktivnosti. Ako društvo zadržava opseg poslovanja, ne mijenja strukturu djelatnosti, niti izlazi na nova tržišta, poslovni plan ima jednostavniji oblik, ali ako se planiraju bitnije promjene opsega poslovanja, strukture djelatnosti ili izlazak na potpuno nova tržišta, tada poslovni plan mora obuhvatiti sve očekivane promjene. U nastavku članka donosimo primjer godišnjega poslovnog plana za malo i srednje društvo koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda.
 1. Uvod
 2. Sadržaj poslovnog plana
 3. Ocjena tržišnih mogućnosti
 4. Planirani ukupni prihod i njegov raspored
 5. Tehničko–tehnološki elementi za proširenje poslovanja
 6. Planirani financijski elementi poslovanja
 7. Planirani prihodi nakon proširenja poslovanja
 8. Procjena troškova
 9. Planski račun dobitka i gubitka
 10. Financijsko–tržišna ocjena projekta proširenja poslovanja uvođenjem nove djelatnosti
 11. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije