Darovanje i nabava uz popust

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Darovanje i nabava uz popust
Stranica:
247.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U ovom praktikumu obrađene su dvije teme: darovanje vlastitoga sitnog inventara koji više nema vrijednosti u poslovnim knjigama darovatelja i kupnja dugotrajne imovine za koju je pri nabavi dobiven popust dobavljača. Uz časopis br. 1/09. bit će objavljen prilog koji je namijenjen osobama koje imaju doticaja s proračunskim računovodstvom. On će biti objavljen početkom prosinca 2008. S obzirom na to da se taj prilog ne šalje svim pretplatnicima, molimo sve pretplatnike koje prilog zanima da se jave našem odjelu pretplate.
  1. Darovanje (donacija) vlastitoga sitnog inventara
  2. Dugotrajna imovna koja je dobivena od dobavaljača uz odobrenje na računu
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #RačunovodstvoKorisnikProračuna