RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovaranje radnog odnosa sa svakim zaposlenikom temelji se na obvezatnim sastojcima što ih propisuje Zakon o radu (Nar. nov., br. 38/95. - 137/04.) i kolektivni ugovor ako je donesen na razini grane ili djelatnosti. Kako radno-pravni okvir nije dovoljan u slučaju kada se ugovaraju prava glavnih ili izvršnih direktora a odnose se na posebne radne obveze te plaću i nagrade, potrebno ga je proširiti sukladno određenjima  obveznopravnih odnosa.Koja određenja i kako ekonomske činjenice rezultata pregovora između izvršnih direktora i uprave pretočiti u ugovore, nastavno se daju dva modela koja pružaju izbor za neko vlastito rješenje.

  1. PRISTUP IZRADI MODELA UGOVORA1
  2. UGOVOR O ZAPOŠLJAVANJU GLAVNOGA IZVRŠNOG DIREKTORA
  3. MODEL UGOVARANJA NOVČANIH NAGRADA IZ POSLOVNOG REZULTATA DRUŠTVA
  4. MODEL ODLUKE O ISPLATI NAGRADE U OBLIKU DIONICA DRUŠTVA 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)