RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od početka 2008. u primjeni je novi računovodstveni sustav. Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.) uveo je u primjenu Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja (Nar. nov., br. 30/08.), Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja i revidirane Međunarodne računovodstvene standarde (Nar. nov., br. 140/06. do 137/08.).Uz komunalna trgovačka društva, koja najčešće primjenjuju HSFI 15 ili MRS 20, sve se više pojavljuju i druga društva čiji su osnivači ili vlasnici kapitala privatne pravne ili fizičke osobe. Državne se potpore pojavljuju u vezi s poticajima za zapošljavanje, za nabavu dugotrajne materijalne, biološke i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava) ili, pak, služe za činjenje isporuka javnog značenja i sl. Državna potpora nije uvijek izuzeta iz oporezivanja, odnosno postoje slučajevi kad se odgovarajući porez mora obračunati i platiti.

 1. PROPISI
 2. ODREĐIVANJE “DRŽAVNE POTPORE” U SMISLU RAČUNOVODSTVENIH I POREZNIH PROPISA
 3. RAZLIKOVANJE POTPORA ZA FUNKCIJU OD TRANSFERA ZA INVESTICIJE
 4. PODJELA KOMUNALNOG DRUŠTVA
 5. USTROJ ANALITIČKIH RAČUNA ZA PRAĆENJE POTPORA
 6. SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 7. TRANSFER OSTATKA DRŽAVNE POTPORE NA DRUGO DRUŠTVO
 8. POTPORA ZA OTPLATU KREDITA I KAMATA
 9. PRIMJENA “DRŽAVNIH POTPORA” U DRUGIM DJELATNOSTIMA
 10. PDV, KONTINUIRANE USLUGE I ZAŠTITA POTROŠAČA
 11. UMJESTO ZAKLJUČKA

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)