RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja (Nar. nov., br. 4. od 9. siječnja 2009.) u kojoj su iznesene posljednje izmjene HSFI, djelomično kao posljedica promjene MRS-a 39, koje su objavljene u Odlukama o izmjenama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 130/08. i 137/08.). Promjene se primjenjuju i na izradu financijskih izvješća za 2008., tj. primjenjuju se od 1. srpnja 2008.

  1. Promjena HSFI 1 – Financijska izvješća
  2. Financijska imovina
  3. Prihodi i rashodi
  4. Goodwill (amortizira se za cijelu 2008.)
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)