RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na osnovi iskustva u obavljanju revizije financijskih izvještaja u Hrvatskoj, može se tvrditi da elementi financijskih izvještaja – dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina - predstavljaju područja rizika, odnosno elemente financijskih izvještaja za koje postoji veća vjerojatnost da su u znatnoj mjeri netočno iskazani zbog prijevare ili pogreške. Sadržaj ovoga rada su računovodstveni i porezni kriteriji, ciljevi i metode revizije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Na kraju je dan praktični primjer revizije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

  1. UVOD
  2. BITNIJI RAČUNOVODSTVENI KRITERIJI REVIZIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
  3. CILJEVI REVIZIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
  4. METODE REVIZIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
  5. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)