RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neposredno nakon predaje godišnjih statističkih izvješća poduzetnici trebaju pripremiti tromjesečna statistička izvješća. Tromjesečna statistička izvješća za sve poduzetnike izrađuju se na dosadašnjim tiskanicama TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE. Za neprofitne organizacije se tromjesečna statistička izvješća sastavljaju na novoj tiskanici S-PR-RAS-NPF. Tromjesečna statistička izvješća predaju se FINA-i do 20. travnja 2009.

 1. Uvod
 2. Način predaje izvještaja
 3. Opće napomene u vezi s ispunjavanjem izvještaja
 4. Statistički izvještaj poduzetnika uključujući financijski sektor, osim banaka, štedionica i društava za osiguranje (obrazac TSI-POD)
 5. Statistički izvještaji banaka i štedionica (obrazac TSI-BAN) i društava za osiguranje (obrazac TSI-OS-RE)
 6. Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija (obrazac S-PR-RAS-NPF)
 7. Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu
 8. Tvrtke u stečaju
 9. Statusne promjene pripajanja i spajanja
 10. Poslovna godina različita od kalendarske
 11. Korištenje obrađenih podataka
 12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)