RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Usluge u turizmu su pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u vezi s njihovim putovanjem i boravkom.Turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica, koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih za putovanje i boravak turista. U rubrici POREZI u ovom broju časopisa pišemo o uvjetima za obavljanje poslova turističkog vodiča i poreznim obvezama.

 1. Uvod
 2. Kontrola registracije obavljanja djelatnosti
 3. Uvjeti za pružanje usluga turističke agencije
 4. Kontrola rada poslovnice
 5. Uvjeti za voditelja poslovnice
 6. Obvezna uporaba naznake „turistička agencija“
 7. Kontrola elemenata natpisne ploče
 8. Radno vrijeme
 9. Obvezno organiziranje ili posredovanje legalnih smještajnih kapaciteta
 10. Objavljivanje uvjeta, sadržaja i cijene svake pojedine usluge
 11. Izdavanje računa, karte ili potvrde s brojem
 12. Kontrola vođenja knjige žalbe
 13. Naznačavanje tvrtke i sjedišta te identifikacijskog koda
 14. Pružanje usluge utvrđene u ugovoru
 15. Osiguranje od odgovornosti
 16. Kontrola ugovorenog putnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
 17. Korištenje prijevoznih sredstava
 18. Osiguranje turističkog pratitelja, turističkog vodiča i animatora
 19. Obvezno izdavanje programa, prospekta ili kataloga
 20. Jamčevina za paket-aranžman
 21. Podnošenje pisanih prigovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)