Sufinanciranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Sufinanciranje
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  • RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
  • PRAKTIKUM NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA
  • U ovom članku Autorica predočuje knjiženja i druge računovodstvene postupke kod neprofitnih organizacija povezano sa transakcijama sufinanciranja nabave dugotrajne imovine.
  • Hashtags:
    #Neprofitno