Višak/manjak prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Višak/manjak prihoda
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
 • PRAKTIKUM NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA 
 • S obzirom na to da neprofitne organizacije koje svoje poslovanje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva, i to u dvostavnom knjigovodstvu (dalje: neprofitne organizacije), na kraju poslovne godine ostvare rezultat (višak/manjak), one ga moraju i knjigovodstveno iskazati.Rezultatom se upravlja na način uređen zakonima, propisima ili internim općim aktima.Upravljanje tim rezultatom knjigovodstveno se iskazuje samo kad to traži knjigovodstveni sustav.
  1. UVOD
  2. IZVORI FINANCIRANJA
  3. UPORABA PRIHODA KAO JEDNOG OD VLASTITIH IZVORA
  4. UPORABA VIŠKA PRIHODA I POKRIĆE GUBITKA
  5. PRIMJER
  6. ZAKLJUČAK
  Hashtags:
  #Neprofitno