Utjecaj primjene Bazel II standarda na kreditiranje naših poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Utjecaj primjene Bazel II standarda na kreditiranje naših poduzeća
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.
Sažetak:
Bazelski odbor za superviziju banaka (engl. Basel Committee on banking supervision) je u lipnju 2006. objavio novu, revidiranu inačicu dokumenta, kojom se uređuje pitanje kapitalnog zahtjeva, poznatog pod nazivom Novi Bazelski ugovor o kapitalu. Smisao novog ugovora o kapitalu je što efektivnije povezati regulatorni kapital s rizikom kojemu je izložena pojedina banka. To je postignuto unapređenjem rizične osjetljivosti kapitalnih koeficijenata, osobito u odnosu na kreditni rizik kod poduzetnika, te poticanjem poboljšanog upravljanja rizikom unutar samih banaka.
  1. Uvod
  2. Pristupi za izračun  stope primjerenosti kapitala
  3. Donošenje odluke kako odrediti cijenu kredita
  4. Kako će uvođenje IRB pristupa u hrvatske banke utjecati na poslovanje poduzeća u RH
  5. Koliko su hrvatske banke spremne za uvođenje IRB pristupa
  6. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije