Investiranje u nekretnine u Srbiji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Investiranje u nekretnine u Srbiji
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Sažetak:
U ovome članku prikazana su porezna i računovodstvena motrišta investicija u nekretnine u Srbiji za tvrtke te druge pravne i fizičke osobe iz RH. Prikazano je pod kojim uvjetima fizičke i pravne osobe iz RH mogu kupiti nekretnine u Srbiji te su na praktičnim primjerima, pomoću ilustracija, objašnjene porezne obveze koje se plaćaju.Poseban osvrt dan je na osobitosti kupnje zemljišta i uzimanja u zakup, odnosno na korištenje uz naknadu gradskoga građevinskog i ostaloga javnog zemljišta, s poreznog i računovodstvenog motrišta.Razmotrene su inačice kupnje i uzimanja u zakup nekretnine od pravnih i fizičkih osoba iz Srbije kao zakupodavaca, kao i oporezivanje i računovodstveno evidentiranje prodaje, kapitalnog dobitka i davanja u leasing. Na kraju je dana kratka analiza prednosti i nedostataka investiranja u nekretnine u Srbiji.
  1. OPĆA PITANJA I PRAVNI UVJETI
  2. KUPNJA NEKRETNINA U SRBIJI
  3. ZAKUP NEKRETNINE U SRBIJI
  4. PRODAJA NEKRETNINA U SRBIJI
  5. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE INVESTIRANJA U NEKRETNINE U SRBIJI
  6. PREDNOSTI I NEDOSTATCI
Hashtags:
#PoslovneFinancije