Odlučivanje o vlastitom radu ili vanjskim uslugama u javnom sektoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Odlučivanje o vlastitom radu ili vanjskim uslugama u javnom sektoru
Stranica:
97.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Mag. Aljaž Hribernik
Sažetak:
U članku se razmatraju mogućnosti vanjskog rada odnosno outsourcinga usluga u javnom sektoru te stručne podloge za odlučivanje o njegovoj primjerenosti. Autori predstavljaju ključna motrišta outsourcinga, koji povezuju u četverostupanjski model za prosudbu primjerenosti izdvajanja pojedinog procesa. Upozoravaju također na značenje računovodstvenog sustava kao informacijske osnove za odlučivanje o outsourcingu te na primjeru slovenskog proračunskog korisnika prikazuju nedostatke koji ometaju odlučivanje. U posljednjem dijelu, na primjeru britanske vojske, pokazuju mogućnost uključivanja vanjskih izvođača u rad javnog sektora.Cilj članka je  potaknuti hrvatske proračunske korisnike u uvjetima recesije da razmotre mogućnost pronalaženja ušteda na funkcijama koje bi se mogle jeftinije obaviti korištenjem vanjskih usluga nego vlastitim radom. Vanjsko iskustvo o tome nam može dobro doći.
  1. UVOD
  2. KONCEPT outsourcinga ODNOSNO VANJSKOG RADA
  3. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV KAO INFORMACIJSKA OSNOVA ZA
    ODLUČIVANJE O OPRAVDANOSTI IMPLEMENTACIJE OUTSOURCINGA
  4. MODEL ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU O OUTSOURCINGU: KLJUČNA MOTRIŠTA OPRAVDANOSTI I PRIMJERENOSTI IZDVAJANJA POJEDINIH DJELATNOSTI ORGANIZACIJE
  5. MOGUĆNOSTI OUTSOURCINGA U JAVNOM SEKTORU: SLUČAJ BRITANSKE VOJSKE
Hashtags:
#JavneFinancije